Login naam

  

Therapie volwassenen

Voor wie?

Voor mensen met levensvragen en/of psychische klachten zoals:

 • Ontevredenheid met huidige manier van leven 
 • Spanningen, stress of burn-out  
 • Meer inzicht in zichzelf willen krijgen  
 • Verwerkingsproblematiek  
 • Problemen met zingeving  
 • Problemen met contact in relaties, op het werk of privé  
 • Zich geblokkeerd voelen  
 • Zich gesteld zien voor belangrijke beslissingen  In een periode zitten waarin zich belangrijke veranderingen voor doen.

Visie op de therapie

TherapieIk werk met een combinatie van inzichtgevend gesprek, ervaringsgerichte oefeningen en als het past met expressie.

Therapie vanuit non-duaal perspectief heeft een holistische mensvisie, het richt zich op emotioneel, cognitief, fysiek, sociaal en spiritueel niveau. Ik heb een positieve mensvisie, er wordt vanuit gegaan dat de mens in oorsprong goed en gezond is, maar dikwijls door pijnlijke levenservaringen het contact met deze essentie heeft verloren. Door blokkades en afweerpatronen te verwijderen wordt een zelfhelend en zelfherstellend proces in gang gezet.  

In deze therapie leer je je eigen afweerpatronen herkennen en omkeren, namelijk  het zoeken naar erkenning, liefde en bevestiging  buiten jezelf keert zich om in het gaan verkrijgen van een liefdevolle relatie met jezelf. In dit werk  worden oosterse zienswijzen en westerse psychologie geïntegreerd.

De therapie

Met het (h)erkennen van patronen die je belemmeren je unieke ‘zijn'' tot uitdrukking te brengen, komt het inzicht hoe je vrij te maken van deze oude patronen en pijn. Deze ballast vraagt aandacht en bewustwording, om daarna de negatieve ervaringen die geleid hebben tot deze afweerpatronen te integreren of los te laten. Het stapje voor stapje loslaten van deze negatieve ervaringen geeft je de mogelijkheid om te gaan ontdekken wat jij in hoogste potentie bent en kunt Zijn.

De visie van ‘Volledig leven'' gaat ervan uit dat een gezonde Ik - ontwikkeling essentieel is. Het ‘ik'' is een instrument om je unieke zijn vorm te geven en tot uitdrukking te brengen in het dagelijkse leven. Vaak zijn we de regie verloren over ons ‘Ik'' (ego) en is het een vervormd – ‘ik'' geworden. Je uitdaging is om dit vervormde ‘ik'' te ontmaskeren om weer opnieuw contact te maken met je essentie. Zelfacceptatie en innerlijke vergeving vinden dan plaats waardoor oude patronen worden geheeld en komt het inzicht dat die ervaringen die in het verleden zijn gebeurd ‘toen'' waren en nu losgelaten mogen worden.

Kindertijd

Door oude gedachten, emoties en patronen te gaan waarnemen zul je dikwijls zien dat de oorsprong hiervan ligt in de kindertijd. De aspecten van het gekwetste innerlijke kind dat aandacht, liefde, geruststelling, zorg of bescherming nodig had zijn nog aanwezig in jou aanwezig. Door hier contact mee te maken, ernaar te luisteren, kun je jezelf gaan geven wat je nodig hebt. Dit is een helende daad van liefde voor jezelf. Door bewust te worden van je behoeften kun je verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je eigen leven. Er komt een innerlijk helingsproces op gang. Door niet meer steeds je angsten en behoeften vanuit de vroegere innerlijke beelden te projecteren op je omgeving, zal er ook meer harmonie ontstaan in je sociale leven. De buitenwereld die je ervaart is vaak slechts een spiegel van je binnenwereld. In de therapie werk ik daarom met regressie, dit zijn oefeningen met als doel om oude pijn uit de kindertijd bewust te worden en los te laten.

Naast je oude pijn zul je ontdekken dat er ook vitale energie in je is, dat krachtig, uniek, speels, levendig is. Door het herstellen van de verbinding hiermee ga je ontdekken wat jou echt vreugde geeft.

Werkwijzen zijn onder andere:

 • Inzichtgevend gesprek gesprek.
 • Aandachtsoefeningen
 • Creatieve werkvormen (spel, expressie, rollenspel etc.)
 • Regressie - oefeningen (terug gaan in de kindertijd.)
 • Methoden vanuit het systemisch werk
 • Oefeningen rond Zorgvuldige Communicatie
 • Visualisatie (waarbij jezelf dingen in je verbeelding voorstelt) of meditatie- technieken als middel om je in contact te brengen met je essentie.
 • Creatieve middelen, zoals tekenen, kleien, het werken met stem en klank. 

Doel en verloop van de therapie

Volledig leven is er op gericht je te ondersteunen bij je weg naar binnen en je bewust worden van jezelf. Deze therapie biedt een levenswijze aan om het leven in heel zijn volledigheid te gaan ervaren. Het opent de weg naar het vertrouwen in jezelf.

Verschillende mogelijkheden:

 • Je hebt de mogelijkheid om voor losse sessies te komen met een specifieke vraag en de wens hier dieper op in te gaan en om daar meer inzicht en helderheid in te verkrijgen.
 • Verder is er de mogelijkheid om te komen voor een sessie om even op te laden, te onspannen en jezelf te verwennen. Hierbij kan dan gedacht worden aan een massage, een heling of een steunende visualisatie.
 • Als de noodzaak en motivatie aanwezig zijn om spanningen of weerstanden op dieper niveau aan te gaan, kan er gekozen worden voor een langere behandeling.

Na een kennismakingsgesprek kunnen we komen tot een begeleidingsplan, met accenten die de eerste aandacht verdienen.

Voor een diepgaander resultaat met cliënten en een bloeiende praktijk!

Volledig Leven leert coachen en ondernemen vanuit innerlijke leiding en zijns-expressie. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mij vrijblijvend bereiken op info@volledigleven.nl of ga naar contact.

Ga naar contact

file:///C:/Users/Hamming/Downloads/bezieldondernemen2018.html

Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest