Login naam

  

Coaching

In dit traject is er aandacht voor het functioneren in de werksituatie, afgestemd op de coachvraag.

Voor een diepgaander resultaat met cliënten en een bloeiende praktijk!

Volledig Leven leert coachen en ondernemen vanuit innerlijke leiding en zijns-expressie. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mij vrijblijvend bereiken op info@volledigleven.nl of ga naar contact.


Ga naar contact

file:///C:/Users/Hamming/Downloads/bezieldondernemen2018.html

Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest