Login naam

  

Kwalificaties

Als therapeut aangesloten bij:

 • NVPA, beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten. Lidnummer: 102656
 • RBCZ (voorheen RBNG): Licentiecode: 204929R 
 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT),  aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en geregistreerd bij de St. Register Creatief Therapeuten (SRCT) onder nummer: 000638.

Als supervisor aangesloten bij:

 • Lid als supervisor van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) S12653
 • Lid van CRKBO

Mijn AGB codes zijn:

 • (Dit  zijn nummers die voor de zorgverzekering belangrijk zijn)

  Zorgverlener: 94 - 013234
  Praktijk: 94 - (0) 60183

  Zorgverlener: 90 – 036006
  Praktijk: 90 – (0) 14840

Voor een diepgaander resultaat met cliënten en een bloeiende praktijk!

Volledig Leven leert coachen en ondernemen vanuit innerlijke leiding en zijns-expressie. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mij vrijblijvend bereiken op info@volledigleven.nl of ga naar contact.


Ga naar contact

file:///C:/Users/Hamming/Downloads/bezieldondernemen2018.html

Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest