Disclaimer

Met is toegestaan om de inhoud van de weblog/website te verveelvoudigen, te distribueren, en te verspreiden onder de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van naamsvermelding (van auteur)

  • Het werk wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt
  • Het werk wordt niet aangepast of anderszins bewerkt.

In elk ander geval is het niet toegestaan om de inhoud van de weblog/website te verveelvoudigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder dat Anne-Marie Hamming daarvoor haar uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Alle beelden op dit blog/deze website zijn zelf gemaakt of aangekocht door Anne-Marie Hamming en alle teksten zijn zelf geschreven en er rust dus auteursrecht op.

Abonnement

Een abonnement op nieuwsbrief, nieuwe artikelen en reacties in de website kan door gebruiker zelf en met directe ingang worden aangemaakt, gewijzigd of opgezegd.