Privacy verklaring

Volledig Leven Academie

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. 

We doen er van alles aan om jouw gegevens ook privé te houden. Om je zo goed mogelijk te helpen, vragen we wel gegevens van je. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Welke dat zijn en waarvoor we ze gebruiken, lees je hieronder. Ook vertellen we hoe lang we je gegevens bewaren, wat jouw rechten zijn en wie toegang hebben tot je gegevens.

Volledig Leven Academie zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Over ons

Volledig Leven Academie wordt beheerd door Praktijk Volledig Leven – Anne-Marie Hamming, gevestigd met postadres aan de Rodetorenstraat 4, 7201 DH in Zutphen. Volledig Leven Academie is te bereiken via info@volledigleven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het gebruik van onze diensten, producten en website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functies die bij ons en op onze website gebruikt.
Dit zijn persoonsgegevens die we van jou kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • IBAN
 • BTW-nummer
 • Inloggegevens (van de online leeromgeving)

 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een reactie op een artikel of een bericht in het contactformulier
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat we zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via inf@volledigleven.nl. Dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Afhandelen van je betaling
 • Leveren van een bestelling (boeken of online product)

 • Sturen van tips en nieuws
 • Je te bellen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan: maken en plannen van afspraken voor consulten of contact opnemen n.a.v. jouw verzoek daartoe via de website of op een andere manier
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in de online leeromgeving
 • Verbeteren van de website en afstemmen van onze dienstverlening op jouw voorkeuren
 • Identificatie wanneer je je gegevens wilt verwijderen of aanpassen
 • Vorderen van nakoming van een overeenkomst dan wel het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst
 • Als we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belastinggegevens.

Wat als jij je persoonsgegevens niet met ons deelt

Kies je ervoor bepaalde persoonsgegevens niet met ons te delen, dan kunnen we het gevraagde product of de gevraagde dienst niet aan je leveren.

Gegevens die wij online kunnen publiceren

Alleen na een verzoek aan jou en jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen voor een ervaring/testimonial de volgende persoonsgegevens (of een deel ervan) op de website gepubliceerd worden:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Functie

 • Adres website

 • Profielfoto
 • Online gepubliceerde gegevens worden meegenomen in zoekmachineresultaten

Tips en nieuws

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen met tips en nieuws, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Autorespond. De servers van Autorespond zijn gevestigd in Nederland, zij moeten zich houden aan dezelfde wetgeving.

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het aanvragen van een gratis workshop/training, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.

Derden met toegang tot jouw gegevens

Volledig Leven Academie verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. bij verdenking op fraude aan de overheid). Je kunt denken aan partijen als: administratiekantoor, leverancier van online boekhoudsoftware, betaalprovider, e-mail software-leverancier, IT-dienstverlener en webhosting.

Deze partijen mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken tenzij ze er zelf verantwoordelijk voor zijn. In alle andere gevallen blijft Volledig Leven Academie verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Volledig Leven Academie gebruikt geen cookies op deze website.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:

Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.

Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Social media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Volledig Leven Academie om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@volledigleven.nl.

Heb je een klacht over de verwerking van je gegevens?

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten via info@volledigleven.nl

Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je nog vragen over deze privacy verklaring?

Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen aan ons hebben, neem dan contact met ons op. Je kunt daarvoor het contactformulier op deze website gebruiken of een mail sturen naar info@volledigleven.nl.

Laatste wijziging privacy verklaring

De laatste wijziging is 2 juli 2020. Wij houden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Nieuwe versies publiceren we altijd op de website. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.