Supervisie

Ik leer je in supervisie om je eigen handelen tegen het licht te houden. De supervisie kan voorkomen dat je steeds weer in hetzelfde patroon terechtkomt, je leert in supervisie hoe je je eigen handelen in je werk kunt verbeteren. Ik werk ook met creatieve, ervarings- en zijnsgerichte werkvormen. Het is ook mogelijk om supervisie te volgen ten behoeve van je beroepsregistratie.

 • Werk jij in een mensgericht beroep?

 • Wil je anders in je werk staan omdat je last hebt van eigen belemmeringen?

 • Wil je ontdekken welke kwaliteiten je hebt of helderheid krijgen waarin jij nog kunt groeien?

 • Of wil je meer verdieping in je werk en je werkstijl onderzoeken?

 • Of wil je beter leren omgaan met collega’s of je stijl van leiding geven onder de loep nemen?

Mogelijk is dan een supervisietraject iets voor jou?

Klik op de onderstaande knop om alle informatie te vinden over supervisie en de bijhorende tarieven.

Voor vaktherapeuten

Ook als vaktherapeut kun je een supervisietraject volgen ten behoeve van de registratie bij de SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen).

Wat is supervisie?

 • Supervisie leert je reflecteren op je eigen werkervaring.

 • Je leert je eigen handelen tegen het licht te houden.

 • Supervisie kan voorkomen dat je steeds weer in hetzelfde patroon blijft zitten.

 • Supervisie geeft je de mogelijkheid om inzichten te krijgen en om je handelen te verbeteren.

 • Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 tot maximaal 15 bijeenkomsten van 1 tot 2 1/2 uur, individueel of in een groepje van maximaal vier supervisanten. De bijeenkomsten vinden gemiddeld om de 2 weken plaats.

 • De supervisant brengt zijn eigen werkinbreng per bijeenkomst in. Van elke bijeenkomst schrijf je reflectieverslagen die je van tevoren inlevert bij de supervisor en eventuele andere supervisanten.

“Het aanbod van Anne-Marie Hamming kwam voor mij als een geschenk uit de hemel, op mezelf lukte het me niet goed om daar verandering in te brengen. Vanaf het begin voelde ik dat ik bij Anne-Marie op de goede plek was en dat zij mij verder kon helpen. Door haar diepgaande programma heb ik een beslissende stap vooruit kunnen maken. Ik heb meer vertrouwen en een steviger basis. Anderen merken dit ook, ik ben dankbaar voor dit aanbod.”

Het traject

Wil je supervisie dan bellen we eerst om kennis te maken. Tijdens of na dit gesprek beslissen we ieder of we het supervisietraject gaan starten.

Tijdens de laatste of de voorlaatste supervisiebijeenkomst vindt er een schriftelijke en mondelinge evaluatie plaats. Na afsluiting van de supervisie krijgt de supervisant een verklaring van de supervisor.

De supervisor

Anne-Marie Hamming is geregistreerd supervisor van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching  (LVSC) en is gebonden aan de gedragscode voor supervisoren van de LVSC. De supervisie is geldig voor registratie van vaktherapeuten binnen de SRVB.

Voor meer informatie en voor de tarieven verwijs ik je naar mijn andere website: praktijkvolledigleven.nl